Chukotka Snow Sheep

(Ovis nivicola chukthorum)

Chukotka Snow Sheep lever i den sørlige delen av Chuktoka, nær grensen til fjellryggen i Koryak.

Klimaet, som har temperaturer helt ned til -30ºC i 3-4 måneder hvert år, forårsaker svært liten bestand av denne underarten. Jakten krever derfor mye klatring for å lokalisere dyrene og deretter komme i nærheten
av skyteavstand – en vanskelig oppgave på et svært vanskelig og helt åpent terreng.

Jakten foregår til fots fra hovedcampen og fra fly camps. Hver jeger har sin egen guide til disposisjon.

Turens varighet er 12 dager, hvorav jakten utgjør 7-8 dager. Jakten foregår i perioden august/september.